Læringsplattform (LMS)
for din bedrift

Vi tilbyr en e-læringsportal spesialtilpasset din virksomhet. Firmaet får sin egen startside på www.e-learning.no/firmanavn

Prøv gratis nå » Kontakt oss »

Læringsplattform

Lag e-læring tilpasset din bedrift med et brukervennlig, integrert forfatterverktøy.

Som opplæringsansvarlig, personalsjef eller kursinstruktør kan du selv utforme, administrere og levere nettkurs, kunnskapstester og spørreundersøkelser til dine ansatte.

Se funksjoner »

Kunnskapstester

Lag nettbaserte prøver og kunnskapstester for å sikre at dine ansatte har påkrevd kunnskap. Tester kan inngå i nettkurs eller være frittstående.

Lag også nettbaserte tilbakemeldingsskjemaer, kunde- og medarbeiderundersøkelser.

Kursproduksjon

Vi bistår med produksjon og implementering av e-læringskurs spesialtilpasset din virksomhet.

Dine fagpersoner leverer og kvalitetssikrer kursinnhold; vi utfører den tekniske produksjonen og tilrettelegger læringsplattformen. Vi kan også levere interaktive elementer og multimedia (lyd/stemmer, video, animasjoner).

Se eksempler »


Noen av våre kunder


E-læring på mobil, nettbrett og PC

Med et nettbasert Learning Management System (LMS) kan kunnskap spres i bedriften på en kostnadseffektiv måte, uavhengig av tid og sted. Kursdeltakere kan ta kurs når som helst, og kurset ligger også lett tilgjengelig for senere repetisjon. Brukergrensesnitt og kursinnhold tilpasses automatisk skjermstørrelse på PC, nettbrett og mobil.

Administrasjon blir forenklet og reisekostnader elimineres. Virksomheten får samlet kompetanseoversikt og full dokumentasjon på hvilke kurs og opplæringstiltak som er gjennomført.

Last ned produktark » Se priser »

Bruksområder

Opplæring av nyansatte

Lag introduksjonskurs for nyansatte med gjennomgang av virksomhetens forretningsområder, interne rutiner og prosedyrer, etiske retningslinjer og bedriftens visjoner og målsetninger.

Bedriftsintern opplæring

Lag bedrifts- eller bransjespesifikke kurs for opplæring i interne prosedyrer, instrukser og kontrollrutiner, og kunnskap om bedriftens produkter og tjenester.

Opplæring i nye dataprogrammer

Lag skreddersydde kurs for opplæring i programvare (fagsystemer) og teknisk utstyr som er egenutviklet eller spesialtilpasset din bedrift.

Sertifiseringer og opplæringsbevis

Lag bransje- eller bedriftsspesifikke kompetansebevis ved fullført opplæring og beståtte kunnskapstester. La systemet håndtere eventuelle krav til periodisk repetisjon av kurs.

Kombiner med CV-database og medarbeidersamtaler

Læringsplattformen er integrert med CV-database og kompetanseoversikt og nettbasert verktøy for medarbeidersamtaler.

For kursutviklere

Konverter kurs fra Powerpoint

Du kan laste opp eksisterende kursmateriell i Powerpoint-format. Vår programvare vil automatisk konvertere innholdet til et ekte nettkurs.

Bilder, lyd, video og vedlegg

Du kan bruke multimedia som bilder, lyd og video i dine nettkurs. Sett inn bilder og video fra Fil-biblioteket, eller fra eksterne kilder som YouTube. Du kan også legge ved filvedlegg som kursdeltakere kan laste ned.

Integrert kunnskapstesting

Du kan plassere kunnskapstester, quizzer og spørreundersøkelser hvor som helst i dine nettkurs, og velge om kursdeltakerne må bestå prøvene før de kan fullføre kurset.

Brukervennlig kursredigering

Redigering av kursinnhold er like enkelt som tekstbehandling. Du kan lime inn tekst fra Word-dokumenter og beholde formatering av tekst og tabeller.

Fil-bibliotek

Du kan laste opp bilder, dokumenter (f.eks. Word- og PDF-dokumenter) og andre filer til et felles bibliotek. Du kan angi nøkkelord som gjør det enkelt å finne og gjenbruke filer i flere kurs.

OPSJON: Markedsplass for kurs

Dersom du ønsker det, kan du selge dine kurs til tredjepart via vår markedsplass nettkurskatalogen.no. Du bestemmer selv prisen på kursene du selger, og kan godkjenne hver kurspåmelding.

For kursledere og instruktører

Registrer kursdeltakere fra Excel

Du kan registrere flere kursdeltakere på en gang ved å laste opp et Excel-regneark. Du kan også legge til kursdeltakere enkeltvis, eller de kan registrere seg selv.

Automatiske påminnelser og purringer

De ansatte mottar automatisk påminnelser (og purringer) på epost eller SMS om å gjennomføre nettkursene de er påmeldt. Frekvensen for påminnelser og purringer kan tilpasses hvert enkelt kurs.

OPSJON: Følg opp klasseromskurs

Vår løsning dekker ikke bare nettkurs og e-læring. Du kan også legge inn kurskalender for klasseromskurs, og håndtere påmelding til klasseromskurs via internett. Du kan følge opp ventelister og registrere oppmøte. Slik får du en samlet oversikt over både e-læring og klassromsundervisning i samme system.

Godkjenning av kurspåmelding

Dersom kursdeltakere kan melde seg selv på kurs, kan du velge om du vil godkjenne hver enkelt påmelding. Kursleder blir automatisk varslet ved nye påmeldinger.

Meldingsfunksjon

I tillegg til automatiske meldinger, påminnelser og purringer, kan du når som helst sende personaliserte meldinger til en eller flere kursdeltakere. Alle meldinger blir logget slik at du har full oversikt over hvilken informasjon som er sendt ut, mottatt og bekreftet lest.

Tilpasset rapportering

En lang rekke standard-rapporter er innebygget, både som lister og diagrammer. Du kan tilpasse standard-rapportene og lagre dine tilpasninger for senere bruk. Du kan enkelt ta ut rapporter i Excel-format eller sende rapporter på epost til valgt mottaker.

For kursdeltakere

Påmelding til kurs

Påmelding til kurs kan skje via din kursleder, eller du kan selv melde deg på tilgjengelige kurs via Kurskatalogen.

Kompetanseprofil

Du får tilgang til din egen kompetanseprofil, som gir deg oversikt over hvilke kurs du er påmeldt og hvilke som gjenstår for at du skal oppfylle kompetansekravene som din arbeidsgiver stiller.

Kursbevis

Etter at du har fullført et kurs, kan du når som helst hente ut kursbevis for kurset. Kursbeviset dokumenterer din kompetanse og dine prøveresultater.

Repetisjon av kurs

Fullførte kurs er tilgjengelige slik at du fritt kan repetere kursinnhold ved behov.

Meldinger fra kursleder

Du får meldinger fra kursleder via epost og eventuelt til mobiltelefonen din (SMS). I tillegg finner du kopi av alle meldinger i meldingsloggen din.

Brukervennlig navigasjon

Fra oversikten over dine kurs kan du enkelt starte eller fortsette på hvert enkelt kurs, og ta de nødvendige kunnskapstestene for å fullføre kurset. Innholdsfortegnelsen i kurset holder styr på hva du har gjennomgått og hva som gjenstår.

Historikk over prøveresultater

Alle resultater lagres og du kan se dine egne resultater og utvikling over tid.

Vurdering av kurs og tilbakemelding

Etter at kurset er ferdig har du anledning til å vurdere kurset på en skala fra 1-5 og eventuelt gi tilbakemeldinger til kursutvikler, slik at kurset kan forbedres.

For administratorer og IT-eksperter

Bruk bedriftens logo og farger

Du kan legge inn bedriftens logo og grafiske profil, og tilpasse teksten på bedriftens påloggingsside. Vi bistår gjerne med slike tilpasninger, uten ekstra kostnad for deg.

Import og eksport av data

Løsningen har gjennomgående støtte for eksport av data til Excel/CSV og HTML-format. Rapporter kan sendes via epost ved behov eller ved faste intervaller. Kursinnhold kan importeres og eksporteres i SCORM-format.

Endringslogg og sporing

Alle endringer blir sporet, slik at du som administrator har tilgang til komplett endringslogg. Du kan enkelt få oversikt over hvilke brukere som ikke lenger er aktive. Hver enkelt kursdeltakers aktiviteter er også tilgjengelig i kalendervisning.

OPSJON: Utvidelsesmuligheter

Kontakt oss dersom din bedrift har spesielle behov, for eksempel spesifikke krav til rapporter eller ekstra funksjonalitet. Vi tilbyr et standard REST-grensesnitt (API) for integrasjon med andre systemer og Single Sign-On (SSO).

Delegering av rettigheter

Du kan opprette egne brukere for kursutviklere, kursledere, og andre i bedriften som trenger tilgang (for eksempel ledelsen). Du velger hvilke rettigheter (lesetilgang, skrivetilgang) hver bruker skal ha.

Tilpassede rapportfunksjoner

En lang rekke standard-rapporter er innebygget, både som lister og diagrammer. Hver enkelt bruker kan tilpasse standard-rapportene og lagre sine tilpasninger for senere bruk.

Oppdateringer via RSS

Meldinger vedrørende kurspåmeldinger, prøveresultater og annet kan eksponeres via RSS. Kursledere beholder da full oversikt uten å være direkte pålogget systemet, via RSS-funksjonalitet i nettleser eller i epostklienter som Microsoft Outlook.

OPSJON: Installasjon på egen server

Kontakt oss dersom din bedrift ønsker å installere løsningen internt på sin egen server på grunn av krav til sikkerhet, tilgjengelighet, ytelse og/eller Single Signon-løsninger, eller ønsker lisens på ubegrenset bruk innenfor bedriften.

Priser

Som kunde hos oss er det enkelt å ha kontroll på kostnadene. Du betaler en fast abonnementspris for tilgang til våre nettløsninger. Prisen avhenger av antall brukere. For å gjøre det enkelt for deg har vi satt sammen noen pakkeløsninger med faste priser. Dersom ingen av disse pakkene passer for deg kan du ta kontakt med oss for å få et pristilbud spesialtilpasset din virksomhet.

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende prøveperiode for alle våre løsninger, slik at du kan evaluere produktet før du kjøper.

Liten LMS

 • 1 administrator
 • 25 brukere (egne ansatte)
 • Brukerstøtte via epost

Perfekt for små bedrifter som vil komme i gang med e-læring til en uslåelig lav pris.


9 900,- pr år


Prøv gratis nå »

Stor LMS

 • 20 administratorer
 • 200 brukere (egne ansatte)
 • Prioritert brukerstøtte via epost og telefon
 • Tilgang til grensesnitt (API) for integrasjon med dine systemer

Passer for virksomheter med mange ansatte, og bedrifter som ønsker å integrere løsningen med sine egne systemer.


59 000,- pr år


Prøv gratis nå »

Tilpasset LMS

 • Antall administratorer etter avtale
 • Antall brukere etter avtale
 • Brukerstøtte etter avtale
 • Bistand etter avtale (for eksempel ekstra opplæring, utvidet brukerstøtte eller produksjon av e-læringskurs)
 • Integrasjon med dine systemer etter avtale

Større firma, eller leverandør av kurs til eksterne brukere? Ta kontakt med oss og fortell oss om dine behov, så gir vi deg et tilpasset pristilbud.


Spør om tilbud!


Kontakt oss »